ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σκεφτείτε αν μπορείτε να δώσετε άλλη χρήση σε αντικείμενα που δεν χρειάζεστε πλέον. Γίνετε δημιουργικοί! Για παράδειγμα, σκεφτείτε αν μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλο! Εάν δε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, απλώς ανακυκλώστε το σωστά και εάν αποτελείται από περισσότερα από ένα υλικά, προσπαθήστε να τα ταξινομήσετε όλα, αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης. Λάβετε υπόψη ότι κάθε είδος απαιτεί φυσικούς πόρους, ενέργεια και εργασία για να παραχθεί.

 

 

More Circular Habits