ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αλλάξτε τον προμηθευτή ενέργειας σας με έναν που χρησιμοποιεί μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει. Εάν όλη η ενέργεια που καταναλώνετε προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να είστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί, γιατί όλη η παραγωγή ενέργειας χρειάζεται φυσικούς πόρους και θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.

 

 

More Circular Habits