Σχετικα με την κυκλικοτητα

 Πως μπορει να σας βοηθησει το Drive 0;

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ενέργεια  

Το βασικό σημείο στο Drive 0 είναι να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι, και όχι οι συσκευές ή τα κτίρια, χρησιμοποιούν ενέργεια (για να εξασφαλίσουν ένα ορισμένο επίπεδο άνεσης) και ότι αυτή η ενέργεια ενσωματώνεται στα υλικά και τα εξαρτήματα του κτιρίου, στη φάση λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό του.
Επομένως, τόσο οι τεχνικές λύσεις, όσο και τα επιχειρηματικά μοντέλα που τις υποστηρίζουν, πρέπει να προσανατολίζονται στους ανθρώπους, για παράδειγμα, να συνδέονται με τις προσδοκίες τους, τις καθημερινές τους συνήθειες και τις πολιτισμικές τους πρακτικές, με στόχο τη μείωση της χρήσης ενέργειας ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση. Η επίγνωση των δύο αυτών στόχων, καθώς και η ανάγκη και τα οφέλη της κυκλικής ανακαίνισης, μπορεί να προέλθει ή να υποστηριχθεί από επιχειρηματικά ανθρωποκεντρικά μοντέλα και από τη χρήση ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) και λύσεις όπως αυτές που αναπτύσσονται σε έργα σαν τα: enCOMPASS, MOBISTYLE και TripleA-reno. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα επιτευχθεί η κατασκευή ενός βιώσιμου σπιτιού, αλλά θα εφαρμοστεί και κυκλικότητα στο σπίτι.

Σχετικά με την κυκλική ανακαίνιση στα σπίτια. Τι κάνουμε στο Drive 0;

Το έργο Drive 0 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2023. Πριν εξηγήσουμε τι κάνουμε στο DRIVE 0, θα ορίσουμε την έννοια της «Κυκλικής Ανακαίνισης»: «Πρόκειται για μια βαθιά κυκλική ανακαίνιση που συμβάλλει στη δημιουργία ενός κυκλικού περιβάλλοντος, καθώς βασίζεται στη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου, όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποτελούν μέρος ενός αέναου τεχνικού και βιολογικού κύκλου με ελάχιστη απώλεια ποιότητας».

Σχετικά με τη μετάβαση στην κυκλική στέγαση

Προκειμένου να επιτευχθεί μια βαθιά και κυκλική μετάβαση, η αγορά ανακαίνισης κτιρίων πρέπει να αλλάξει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή τεχνικών λύσεων και μέσω καινοτόμων διαδικασιών κατασκευής, συνδυάζοντας τις διαδικασίες βελτιστοποίησης και ψηφιοποίησης (χρησιμοποιώντας το BIM, Building Information Modeling, ως κύρια υποστήριξη) και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Διδάγματα

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της «πρώτης γενιάς» του προγράμματος «Horizon 2020» για ολοκληρωμένα έργα ανακαίνισης είναι η αλλαγή που εστιάζει στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Επιπλέον, οι τρέχουσες λύσεις για ολοκληρωμένες ανακαινίσεις εξετάζουν μόνο τις λειτουργικές πτυχές και απορρίπτουν άλλες, όπως την ενέργεια που χρησιμοποιείται και τις εκπομπές CO2. Τα επιχειρηματικά μοντέλα με επίκεντρο τον άνθρωπο μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά εάν συνδυαστούν με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση τοπικών οικονομικών ή/και τεχνικών κινήτρων, καθώς μπορούν να επιταχύνουν μια βαθιά κυκλική και οικονομικά αποδοτική ανακαίνιση. Αυτό θα είναι επιτυχές μόνο εάν οι άνθρωποι που ζουν στα κτίρια, οι ιδιοκτήτες, όσοι τα διαχειρίζονται και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υιοθετήσουν και εφαρμόσουν αυτές τις αρχές, ως βασικοί παράγοντες για την προώθηση της μετάβασης σε μια βαθιά και κυκλική ανακαίνιση.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι μια σαφής επισκόπηση του πλήρους κύκλου ζωής σε σχέση με την ενέργεια, την ποιότητα των εσωτερικών χώρων, την υγεία και την ευεξία, τη ροή υλικών κ.λπ., πέραν της σταθερής διαχείρισης της ποιότητας στη διαδικασία της ανακαίνισης. Μετά την ίδια τη διαδικασία ανακαίνισης, οι άνθρωποι που ζουν στα σπίτια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία να παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο, σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις του κτιρίου, τόσο από πλευράς ενέργειας όσο και από πλευράς ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων, και ιδίως της υγείας και της ευημερίας. Όλα αυτά τελικά επιτυγχάνουν ένα κυκλικό σπίτι.