Εργαλείο Kυκλικότητας

Θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε το σπίτι σας πιο αειφόρο;

 

Και οι δύο επιλογές θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κυκλικότητα του σπιτιού σας.Μπορείτε να μάθετε για την κυκλικότητα του σπιτιού σας, αποκτώντας πρόσβαση στο ΟΙΚΙΑΚΟ εργαλείο.Τα κτήρια, και επομένως τα σπίτια, ευθύνονται τόσο για τις μαζικές εκπομπές CO2 όσο και για την υπερβολική κατανάλωση πόρων και την υπερβολική παραγωγή απορριμμάτων. Μια επιλογή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα ακίνητα.

Έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε σχεδιάσει αυτό το εργαλείο, το οποίο βοηθά στη βαθμονόμηση και την εφαρμογή της κυκλικότητας σε σπίτια και κτήρια και σας καθοδηγεί για το πώς να τα βελτιστοποιήσετε.

Συνεπώς:

  • Μπορείτε να μάθετε για την κυκλικότητα του σπιτιού σας, αποκτώντας πρόσβαση στο ΟΙΚΙΑΚΟ εργαλείο.
  • Μπορείτε να αξιολογήσετε την κυκλικότητα του κτιρίου σας αποκτώντας πρόσβαση στο ΚΤΙΡΙΑΚΟ εργαλείο.

Και οι δύο επιλογές θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κυκλικότητα του σπιτιού σας.