Ευθυνη

 

Drive 0

Το πρόγραμμα Drive 0 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πνευματικά δικαιώματα © 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Περιεχόμενο

Οι δημιουργοί  διατηρούν το δικαίωμα να μην ευθύνονται για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση οποιασδήποτε παρεχόμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες, θα απορρίπτονται.

 

Τα τμήματα των σελίδων ή η πλήρης δημοσίευση μπορούν να επεκταθούν, να τροποποιηθούν, να διαγραφούν πλήρως ή εν μέρει από τους συντάκτες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δείτε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο που πιστεύετε ότι πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ).

 

Παραπομπές και σύνδεσμοι

Οι συντάκτες  δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε περιεχόμενο που συνδέεται ή αναφέρεται από τις σελίδες, εκτός εάν γνώριζαν πλήρως το παράνομο περιεχόμενο και θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους επισκέπτες να προβάλουν τέτοιες σελίδες.

 

Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, μόνο οι συντάκτες των αντίστοιχων σελίδων θα μπορούσαν να φέρουν ευθύνη, όχι αυτός που έχει συνδεθεί με αυτές τις σελίδες. Επιπλέον, οι συγγραφείς δεν είναι υπεύθυνοι για τις δημοσιεύσεις ή τα μηνύματα που δημοσιεύουν οι χρήστες σε φόρουμ συζήτησης, βιβλία επισκεπτών ή λίστες αλληλογραφίας που παρέχονται στη σελίδα τους.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Οι συντάκτες  προσπάθησαν να μην χρησιμοποιήσουν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση ή, εάν αυτό δεν ήταν δυνατό, να υποδείξουν τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου.

Διατηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε υλικού που δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς. Η αντιγραφή ή η χρήση αντικειμένων όπως διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη

 

Πολιτική απορρήτου

Αν δοθεί η δυνατότητα για εισαγωγή προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις email, όνομα, διευθύνσεις), η εισαγωγή αυτών των δεδομένων γίνεται σε εθελοντική βάση. Διαβάστε την πλήρη Δήλωση Απορρήτου μας.

 

Νομική εγκυρότητα αυτής της αποποίησης ευθύνης

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο από την οποία προωθήθηκε σε εσάς. Εάν τμήματα ή επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν είναι νόμιμα ή ορθά, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων δεν επηρεάζεται από αυτό το γεγονός.