Ένας καλός τρόπος για να αρχίσετε να βελτιώνετε τις συνήθειες ανακύκλωσής σας είναι να ταξινομήσετε τους διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων που παράγετε ως επί το πλείστον. Για παράδειγμα, οργανικά απορρίμματα και χαρτί/χαρτόνι, και στη συνέχεια μπορείτε να το διευρύνετε σταδιακά και στα υπόλοιπα απορρίμματα.

 

 

More Circular Habits