ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Αντί της χρήσης χημικών λιπασμάτων, συνιστάται η χρήση οργανικών λιπασμάτων, καθώς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους πόρους παραγωγής και το φυσικό οργανικό υλικό ανακυκλώνεται χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον.

Ο όρος “χημικό λίπασμα” αναφέρεται σε οποιαδήποτε ουσία βασίζεται σε συνθετικά συστατικά που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να ευνοούν την απόδοση της καλλιέργειας. Μερικά από αυτά είναι το θειικό αμμώνιο, το φωσφορικό αμμώνιο, το νιτρικό αμμώνιο, η ουρία, το χλωριούχο αμμώνιο και άλλα. Τα οργανικά λιπάσματα προέρχονται από υπολείμματα ή ζωντανούς οργανισμούς.Ως φυτοφάρμακο θεωρείται κάθε ουσία που χρησιμοποιείται για τη θανάτωση, την απώθηση ή τον έλεγχο ορισμένων φυτών ή ζώων που θεωρούνται παράσιτα.

 

 

More Circular Habits