ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τα τοπικά προϊόντα δεν χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν σε εσάς, επομένως μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από συνθετικά φυτοφάρμακα είναι σημαντικά χαμηλότερη στη βιολογική γεωργία. Προσπαθήστε να αγοράζετε αυτά τα προϊόντα.

 

 

More Circular Habits