Προσπαθήστε να επισκευάσετε σπασμένα πράγματα ή να χρησιμοποιήσετε κάποια από τα εξαρτήματά του για άλλο σκοπό πριν τα ανακυκλώσετε. Εάν δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ανακυκλώστε το σωστά και εάν αποτελείται από περισσότερα από ένα υλικά, ταξινομήστε τα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης. Σκεφτείτε την ενέργεια και τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή του.

 

 

More Circular Habits