PONOVNO UPORABITE

Razmislite, ali lahko predmete, ki jih ne potrebujete več, uporabite na drug način. Bodite ustvarjalni! Razmislite na primer o tem, ali bi lahko bili koristni še komu drugemu? Če predmeta ni mogoče ponovno uporabiti, ga ustrezno reciklirajte, in če je sestavljen iz več kot enega materiala, poskusite vse razvrstiti, saj lahko tako izboljšate učinkovitost recikliranja. Zavedajte se, da so bili za izdelavo vsakega predmeta potrebni naravni viri, energija in delo.

 

 

More Circular Habits