POGLEJTE PRIROČNIK ZA UPORABO

Priporočljivo je, da se seznanite z delovanjem vašega doma in vseh sistemov in naprav v njem! Upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje ter naprave uporabljajte v skladu z navodili. Če boste znali bolje uporabljati sisteme in naprave, boste preprečili, da bi se pokvarili ali poškodovali, podaljšali boste njihovo življenjsko dobo ter prihranili denar in naravne vire.

 

 

More Circular Habits