Več o krožnosti

Kako vam lahko Drive 0 pomaga?

Ključno pri projektu DRIVE 0 je razumevanje, da so ljudje tisti, ki uporabljajo energijo (za zagotavljanje določene ravni udobja), in ne naprave ali stavbe, energija pa je poleg tega vgrajene tudi v materiale in elemente stavb.

Zato morajo biti tehnične rešitve in podporni poslovni modeli, osredotočeni na ljudi. Da bi zmanjšali porabo energije v različnih družbenih okoljih in okrepili splošno ozaveščenost, je potrebno pri zasnovi rešitev upoštevati njihova pričakovanja, vsakodnevne navade in kulturne prakse.  Ozaveščenost lahko sočasno z izvedbo koristnih krožnih prenov podpirajo poslovni modeli, ki so osredotočeni na ljudi, s pomočjo IKT in drugih rešitev. Nekatere od takšnih so nastale v projektih enCOMPASS, MOBISTYLE in TripleA-reno. S tem naši domovi ne bodo zgolj trajnostni, pač pa bodo upoštevali tudi načela krožnosti.

17. Več o krožni prenovi doma. Kaj počnemo v projektu Drive 0?

Projekt Drive 0 se je začel oktobra 2019 in se bo zaključil septembra 2023. Preden pojasnimo, kaj počnemo pri Drive 0, bomo opredelili pojem krožna prenova: »To je temeljita krožna prenova, ki prispeva k ustvarjanju krožnega okolja«, temelji pa na uporabi 100 % obnovljivih virov energije skozi celotno življenjsko dobo, vsi materiali, ki se uporabljajo v sistemu, pa so del neskončnih tehničnih in bioloških ciklov ob minimalni izgubi kakovosti«.

Prehod na krožne domove

Da bi dosegli temeljit in krožen prehod, je treba preoblikovati trg in način prenove stavb. To je mogoče doseči z zagotavljanjem tehničnih rešitev in prek inovativnih gradbenih postopkov s kombiniranjem optimizacije in digitalizacije (uporaba informacijskega modeliranja stavb) ter inovativnih poslovnih modelov.

Pridobljene izkušnje

Eden najpomembnejših dosežkov te prve generacije projektov v programu Obzorje 2020 o celovitih prenovah je ravno osredotočenost na ljudi.

Trenutne rešitve za celovite prenove poleg tega upoštevajo samo operativne vidike in ne ostalih, kot sta denimo poraba energije in izpusti CO2. Poslovni modeli, ki se osredotočajo na ljudi, so lahko še posebej učinkoviti v kombinaciji s prepoznavanjem in izkoriščanjem lokalnih ekonomskih in/ali tehničnih podlag, ker lahko pospešijo temeljito krožno in stroškovno učinkovito prenovo. To bo uspešno samo, če ključni deležniki pri spodbujanju temeljite in krožne prenove stavb, kot so lastniki stavb, ljudje, ki v njih živijo, tisti, ki jih upravljajo, in finančne institucije sprejmejo ta načela ter jih tudi izvajajo.

Ključ do uspeha je jasen pregled nad celotnim življenjskim ciklom v povezavi z energijo, kakovostjo notranjih prostorov, zdravjem in dobrim počutjem, pretokom materialov itn., pa tudi ustrezno upravljanje s kakovostjo v procesu prenove. Po prenovi morajo imeti ljudje, ki živijo v hišah, dostop do razumljivo predstavljenih podatkov o dejanskem delovanju stavbe, tako z vidika energije kot kakovosti notranjega okolja, zlasti zdravja in dobrega počutja, povezanega s prenovo.  Z vsem tem nazadnje dosežemo krožen dom.