EVITA LA PRESÈNCIA DE PRODUCTES QUÍMICS

Les partícules de pols afecten el sistema respiratori i també generen pols i brutícia. La presència de substàncies químiques també afecta al sistema respiratori i causa molèsties en els ulls. En agranar, està movent les partícules en lloc d’eliminar-les. Si intentes reduir la pols i els productes químics a casa, utilitza un aspirador. Si tens sistemes de calefacció/refrigeració per aire, tinga en compte que els filtres de brutícia i pols que no es canvien amb regularitat poden provocar l’aparició de superfícies polsoses i partícules en l’ambient.

 

 

More Circular Habits