Sobre la circularitat

Què és la circularitat?

La circularitat és un nou model econòmic compromés amb el medi ambient i conscient de les limitacions del planeta:
  • Qüestiona i reavalua les necessitats humanes
  • Utilitza la mínima quantitat de recursos naturals possible per a satisfer les necessitats de les persones
  • Selecciona de manera intel·ligent i responsable els recursos, minimitzant els no renovables i afavorint l’ús de materials reciclats o biomaterials
  • Gestiona eficientment els recursos utilitzats, mantenint-los i recirculant-los en el sistema tantes vegades com siga possible, minimitzant la generació de residus. Idealment, incloent-hi els materials, en “bucles infinits” de reutilització
  • Minimitza els impactes ambientals i afavoreix la restitució de la naturalesa fomentant la seua regeneració
  • Cerca cuidar i millorar la salut i el benestar de les persones i la resta dels éssers vius, valorar les activitats humanes
Vivim en una “illa”, el planeta Terra està surant en l’espai i té recursos limitats que s’estan extingint ràpidament per abastir l’estil de vida de la humanitat. L’únic recurs que prové de fora del planeta és l’energia solar. Aquesta permet el creixement de les plantes i, per tant, és l’element crucial per a proveir l’aliment i altres biomaterials, com a fusta o cànem. La resta dels recursos en el nostre planeta són d’origen mineral així que no són renovables, almenys en l’escala de temps humana. És necessari prendre mesures adequades i és necessari fer-ho ja. La solució ha d’apostar per la circularitat, en tots els àmbits de la vida quotidiana i, per tant, apostar també per aconseguir una llar més sostenible.
Què és l’economia lineal?

L’economia lineal és la manera predominant en què desenvolupem les nostres vides i satisfem les nostres necessitats. Els materials i els combustibles fòssils que extraiem de la naturalesa, utilitzats per a nombrosos propòsits, són rebutjats una vegada han complit el seu objectiu. Amb massa freqüència, aquests materials són classificats com a fem, residus o desaprofitaments massa prompte, i el seu valor inherent molt poques vegades és reconegut més enllà del seu ús inicial. Cada peça de l’equipament que fem servir (incloent-hi els nostres edificis o tecnologies, per exemple) estan fets a partir d’una sèrie d’elements no renovables.

Quins problemes provoca?

Els efectes derivats dels cicles de vida dels materials –des de la seua extracció, passant per la cadena de producció, el seu ús i la generació de residus– són amb freqüència perillosos i suposen una amenaça per a l’ecosistema. La vida en el planeta és cada vegada més difícil i fins i tot quasi impossible per a moltes espècies, inclosos els éssers humans. La contínua extracció de materials i l’ús creixent de recursos no renovables en un planeta limitat no és possible i porta amb si diversos problemes, començant per una crisi climàtica i de biodiversitat. Prompte es farà evident la falta de fòsfor, que és l’element clau per als fertilitzants i la producció d’aliments.

Què és l'economia circular i per què és la solució als problemes mediambientals?

L’economia circular és un model que lluita per recuperar el nombre més gran possible de materials una vegada rere l’altra utilitzant l’enginy humà. L’objectiu és minimitzar el nombre de materials i elements que considerem residus, mitjançant diferents maneres de reduir-los, reutilitzar-los, reciclar-los, i usant durant aquests processos energia renovable, per exemple, el paper de deixalla usada per a l’aïllament d’edificis. Aplicant noves pràctiques similars s’obté la possibilitat de disminuir l’ús de fonts no renovables i començar a afavorir la possibilitat de supervivència a llarg termini en el planeta Terra, reduint la nostra petjada ecològica.

Per què ens centrem en l'habitatge i la construcció?

Els edificis són responsables de gran part del nostre impacte ambiental, suposen aproximadament la meitat de les emissions CO₂ que generem i del material que usem. Al mateix temps, els edificis són una part imprescindible en les nostres vides, per exemple, les teulades ofereixen protecció contra el fred i la calor, aporten seguretat, permeten desenvolupar activitats d’oci i proporcionen entorns de treball agradables. Els edificis i els espais tancats tenen un gran impacte en la nostra salut i benestar. Per tant, els edificis són una de les peces crucials del trencaclosques que ha d’abordar-se des d’un punt de vista circular. Atés que un percentatge molt alt de la població humana passa quasi el 90% del seu temps dins dels edificis, aquests són també un dels aspectes en els quals les persones tenen la possibilitat de reduir el consum.

Les línies d'actuació

Production, consumption, waste management, secondary raw materials and water reuseproducció, consum, gestió de residus, matèries primeres secundàries i reutilització de l’aigua.

El consum i la producció estan interrelacionats: si consumim menys de tot (decreixement), caldrà produir menys. Sovint no som conscients de la diferència entre les nostres necessitats reals que han de ser satisfetes per a permetre una vida satisfactòria i els desitjos artificials creats per la societat en la qual vivim, envoltats de publicitat i màrqueting. Per exemple, qüestionar críticament el valor que tenen elements produïts a partir de fusta en les nostres llars (com, per exemple, armaris, cadires o taules de menjador), i la necessitat de canviar aquest hàbit de manera freqüent, és un dels aspectes a tindre en compte per a crear un impacte positiu. A més, és necessari prendre consciència sobre què succeeix amb els objectes i materials una vegada que arriben al cicle final de la seua vida, és a dir, la seua utilitat inicial (el seu propòsit).

Una gran majoria dels recursos de la nostra vida quotidiana, inclosos els objectes que formen part de les nostres llars i edificis, tenen el potencial d’allargar significativament la seua vida útil, en reutilitzar-los per a altres fins o contextos menys exigents o, finalment reciclar-los, per a crear materials més bàsics o nous objectes. Pot ser que no sempre siguem conscients, però també l’aigua requereix energia per a la seua adequació i distribució per la qual cosa, a més, de ser un element essencial que permet la vida, el seu estalvi també suposa una reducció d’energia i impacta positivament en el canvi climàtic.

Fases de circularitat en l’habitatge

En les nostres llars, llocs de treball, etc., en els quals habitem i desenvolupem la nostra vida quotidiana, podem integrar la circularitat començant amb senzilles pràctiques, que ens ajudaran a experimentar i entendre el que significa allargar la vida útil dels materials. Podem començar utilitzant els diferents materials de construcció, o allargar la vida útil del mobiliari dels nostres habitatges – com les cadires i els fronts de la cuina, mitjançant la seua renovació i reparació, per exemple, amb una nova capa de pintura, en lloc de rebutjar-los i reemplaçar-los davant el menor signe de desgast. Si el nostre habitatge necessita una reforma, és possible traslladar la pràctica circular a edificis de manera similar. Per exemple, mitjançant el manteniment dels elements, com les finestres, sol·licitant que les empreses proveïdores adquirisquen biomaterials o materials reciclats, o bé planificant a consciència el desmuntatge dels edificis abans de renovar-los i tornar a construir-los per a incorporar tants materials existents com siga possible.