Mesures i Productes Circulars

AIN Aïllament acústic

El soroll afecta al benestar de les persones i té importants conseqüències per a la seua salut. L’aïllament acústic dels edificis elimina les molèsties causades pels sorolls d’impacte habituals, així com el soroll aeri.

 

> KNAUF INSULATION

Llana mineral de roca amb tecnologia Ecose

Les plaques de llana mineral de roca ofereixen unes característiques excepcionals de comportament davant el foc, així com excel·lents propietats tèrmiques i acústiques, i compten amb la tecnologia ECOSE per a l’aglutinant, sense addició de formaldehid, baixes emissions de producte, baixa energia incorporada i sense addició de colorants artificials. 

 

Llana mineral de vidre amb tecnologia Ecose

La llana mineral de vidre es compon d’un 80% de vidre reciclat, és lleugera, s’instal·la fàcilment i proporciona un excel·lent aïllament tèrmic, així com un bon rendiment acústic i compten amb la tecnologia ECOSE® per a l’aglutinant sense formaldehid afegit, baixes emissions de producte, baixa energia incorporada, sense colorants artificials afegits.

Heraklith – Panells aïllants de llana de fusta

Els panells de llana de fusta Heraklith són lleugers, fàcils i ràpids d’instal·lar, i estan fabricats principalment amb fusta certificada pel Programa per al Reconeixement de la Certificació Forestal (PEFC).

www.knaufinsulation.com

 

> REGUPOL

Materials d’aïllament acústic d’impacte

La gamma Regupol comfort inclou productes d’aïllament acústic d’impacte amb certificació CE, fabricats amb compostos d’elastòmers i un farciment d’anivellament elàstic que augmenta la massa. S’ha desenvolupat per a projectes de construcció i rehabilitació de fusta massissa, en els quals les altures d’instal·lació existents poden suposar limitacions. 

www.acoustics.regupol.com

ATI Hermeticitat de l'edifici

L’estanquitat de l’edifici és l’eliminació de tots els buits i clivelles no intencionats en l’embolcall exterior de l’edifici. La hermeticitat és una part essencial de la creació d’un entorn vital saludable, còmode i energèticament eficient.
La construcció hermètica no sols estalvia molts diners a llarg termini, sinó que també augmenta el confort de l’habitatge. Els principals avantatges són: Estalvi d’energia i costos de calefacció, significa menys emissions de CO₂, no hi ha danys estructurals deguts a la floridura oculta, millor qualitat de l’aire interior (pols, pol·len, olors), menys contaminants de l’exterior, els sistemes de ventilació funcionen amb major eficàcia i millor aïllament acústic.

 

> KNAUF INSULATION

Sistema de segellat Homeseal LDS

La cartera de Homeseal LDS de Knauf Insulation inclou membranes transpirables i de control de vapor 100% reciclables, amb cintes i kits de segellament del sistema per a garantir la hermeticitat de l’envolupant de l’edifici en la seua part interna i externa.

 

www.knaufinsulation.com

> TECHNOFORM

Perfils aïllants

Els perfils aïllants de poliamida 66 estan dissenyats per a millorar la separació tèrmica de les finestres, portes i façanes d’alumini i contribuir així a l’aïllament tèrmic dels elements compostos tant a l’estiu com a l’hivern.

www.technoform.com

AUT Automatització d'habitatges i edificis

Disposar d’una casa o un edifici intel·ligent que utilitze eines com la domòtica és una decisió que aporta no sols beneficis personals, sinó també col·lectius i contribueix a conscienciar a la societat sobre la sostenibilitat i el medi ambient. El principal objectiu de la domòtica és proporcionar confort, benestar i seguretat a tots els membres de la família. Ací, els hàbits i rutines familiars es fusionen amb el sistema de llums, calefacció, panys, aire condicionat i sistemes de reg, entre altres, per a contribuir directament a l’estalvi energètic i a l’ecologia.

>PHYSEE

Connexió Sense – Nature-smart IoT

PHYSEE SENSE converteix el seu edifici en un bessó digital i l’equipa amb SmartWindows. Això els permet generar una comprensió contínua de l’impacte del clima exterior en el clima interior. PHYSEE implementa la seua plataforma de gestió d’edificis intel·ligents des del punt de vista de la naturalesa que converteix el seu edifici en un edifici intel·ligent viu, saludable i sostenible:

  • Reduir el consum d’energia fins a un 30%.
  • Millorar dràsticament el confort i el benestar
  • Reduir les pèrdues de productivitat fins a un 20%
  • Dispose dels coneixements necessaris per a convertir-se en una organització intel·ligent

 

www.physee.eu

 

BIG Producció de biogàs

 

 

Els sòlids de les aigües negres i els residus orgànics de les cuines i els jardins poden utilitzar-se per a produir biogàs. El biogàs generat pot utilitzar-se per a cuinar o calfar. El gas s’emmagatzema en teixits inflables i impermeables. Aquest emmagatzematge d’energia pot utilitzar-se a més per a una possible injecció en la xarxa, o per a la seua combustió en una caldera de gas natural, i pot recolzar la pretensió de les NZEB o cases passives d’aconseguir la plena autonomia fins i tot en els mesos d’hivern.

 

> HOMEBIOGAS

Digestor anaerobi de biogàs

Un sistema per a la gestió de residus, generació d’energia i abonament orgànic. A través de la biodigestió, els bacteris descomponen els residus orgànics, com les restes de menjar i el fem animal, produint biogàs. El biogàs arribarà directament a l’estufa de biogàs especialment dissenyada per a això. Els bacteris del digestor no sols produeixen biogàs, sinó també biofertilitzant orgànic líquid. El biofertilitzant flueix lliurement perquè puga recollir-ho i utilitzar-ho fàcilment en els seus cultius.

www.homebiogas.com

BIO Materials d'origen biològic

Un material de base biològica és un material fabricat a partir de substàncies derivades d’organismes vius (o que van estar vius). Utilitzar materials de construcció basats en fonts naturals i renovables és més sostenible i circular que els materials basats en una explotació finita i/o intensiva en carboni.

 

> HERAKLITH – KNAUF INSULATION

Heraklith – Panells aïllants de llana de fusta

Els panells de llana de fusta Heraklith són lleugers, fàcils i ràpids d’instal·lar, i estan fabricats principalment amb fusta certificada pel Programa per al Reconeixement de la Certificació Forestal (PEFC).

 

www.heraklith.com

 

> OKAMBUVA

alfaWALL – Panells prefabricats de palla alfaWALL

Okambuva és una empresa que ha desenvolupat panells de palla prefabricats per a la construcció, aptes com a elements de càrrega i embolcall que compleixen les normes actuals d’eficiència energètica i es produeixen amb recursos locals i pròxims.

 www.okambuva.coop

> RAITWOOD

Revestiment exterior de fusta

 Proveïdor de fusta per a la construcció que pot utilitzar-se per a construir cases i/o cobrir superfícies com a sòls, sostres, parets interiors, façanes, terrasses i tanques.

www.raitwood.ee

> Tarkett

Sòls de linòleum Tarkett

Els sòls Tarkett Lli estan fabricats amb materials renovables i de base biològica com l’oli de llinosa, la colofònia de pi, la farina de fusta i suro i el jute, i estan dissenyats per a ser totalment reciclables fins i tot després del seu ús. Originale és un sòl de linòleum protegit amb Essenza+ (acabat acrílic). Elafono és una capa inferior de suro i està dissenyada per a proporcionar una reducció addicional del so i comoditat sota els peus.

www.tarkett.com

BMP Passaport de materials de construcció

 

Els passaports de materials contenen informació sobre la qualitat, els orígens i la ubicació dels materials i productes utilitzats en la construcció d’edificis i altres objectes de construcció. Tot això de manera que les persones propietàries o encarregades de la gestió d’immobles i infraestructures disposen sempre d’informació actualitzada sobre el valor financer, la toxicitat, la desmuntabilitat i el potencial de reutilització dels materials i productes utilitzats en les seues propietats.

 

> MADASTER

Eina del Passaport Digital de Materials de Construcció

Una plataforma per al registre, l’organització, la documentació, l’emmagatzematge i l’intercanvi de dades relatives a tots els materials, components i productes utilitzats per la indústria de la construcció amb un nivell de detall tan elevat que els materials consumits en l’economia puguen continuar estant disponibles per a les generacions futures.

 

www.madaster.com

BPH Biofília

 

La biofília és el nostre sentit de connexió amb la naturalesa. Pot canviar l’actitud i els comportaments humans i reduir positivament l’anomenada “síndrome de l’edifici malalt”, pel qual les persones pateixen símptomes de salut relacionats amb els edificis en els quals passen el temps. Els patrons *biofílicos poden dissenyar-se amb diversos fins, com baixar la temperatura dels espais interiors, eliminar les partícules contaminants, millorar la refrigeració de l’aire i netejar l’aigua interior i exterior.

 

 

> URBANSCAPE – KNAUF INSULATION

Productes de fibra de pedra

Els productes Urbanscape retenen l’aigua en el sòl i redueixen el consum d’aigua. Els poals, esborres i rotllos verds estan fets de fibres minerals naturals sense additius ni aglutinants.

www.grow-at-home.com

> JIFFY

Jiffy Pot DK2C

El Jiffy Pot DK2C es fabrica amb torba, polpa de fusta i una mica de calç per a ajustar el pH de la torba. Els productes estan disponibles en molts dissenys i grandàries diferents. La finalitat del producte és propagar i cultivar plantes. Els tests estan dissenyats per a ser plantades directament en la terra i desaparéixer després d’algun temps.

www.jiffygroup.com

COM Producció de compost

Les restes de la cuina, els residus del jardí i/o les aigües negres estabilitzades dels sistemes de digestió anaeròbica poden utilitzar-se com a compost per a la jardineria local, substituint o competint amb el compost comercial.

 

> HOMEBIOGAS

Digestor anaerobi

Un sistema per a les seues necessitats de gestió de residus, generació d’energia i abonament orgànic. Mitjançant la biodigestió, els bacteris descomponen els residus orgànics, com les restes de menjar i el fem animal, produint biogàs. Els bacteris del digestor també produeixen biofertilizant orgànic líquid. El biofertilizant flueix lliurement perquè vosté puga recollir-ho i utilitzar-ho fàcilment en els seus cultius.

www.homebiogas.com

> GRÖNA JOHANNA 

Convertidor de compost

Compostador de baix manteniment amb bona capacitat. Tracta eficaçment tot tipus de residus d’aliments i de jardí. Fabricat amb plàstic 100% reciclatge. Té tres anys de garantia. Ha de col·locar-se sobre la terra o la gespa, ja que la quantitat relativament xicoteta de líquid que es produeix durant el compostatge s’escorre per la base. Col·loque-ho en l’ombra parcial o total.

www.gronajohanna.se

CWM Gestió circular de residus

 

 

La construcció i la demolició formen part dels cinc àmbits prioritaris que han d’abordar-se en el context de l’economia circular europea. És en l’entorn construït on s’origina la major part de la producció europea de residus, en forma de residus de construcció i demolició, aigües residuals i residus orgànics. Els principis de l’economia circular permeten aplicar i incorporar la gestió dels residus en solucions econòmicament viables i sostenibles que converteixen les inversions en rehabilitació d’un passiu en un actiu.

 

> ITeC

ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció

Gestió òptima dels residus al final del cicle de vida de l’edifici. El programa duu a terme una anàlisi del màxim potencial de recuperació i valorització dels materials existents en els edificis (és a dir, embolcall, façana, etc.) en les fases de rehabilitació o demolició. La solució proporciona guies de demolició per a garantir una gestió segura dels fluxos de residus.

www.itec.cat

> COCIRCULAR

Servei de gestió circular de residus

CoCircular ofereix un servei integral de gestió circular de residus per a promotors, empreses constructores, enginyeries i estudis d’arquitectura. També certifiquen la traçabilitat dels residus de la construcció fins a la seua valorització real.

www.cocircular.com

DES Productes desmuntables i/o prefabricats

Els materials circulars poden utilitzar-se per a produir edificis prefabricats i totalment reutilitzables. Es pot fer dissenyant components de construcció reutilitzables que es produïsquen en processos de producció automatitzats i controlats per BIM. Les solucions prefabricades “plug & play” han demostrat ser eficaces per a:

  • Reduir els costos i el temps d’execució d’una rehabilitació.
  • Reduir de les molèsties per a les persones que habiten l’edifici durant les obres.
  • Millora de la qualitat mitjançant un millor control durant el procés de producció i d’execució

 

>TIMBECO

Marc de panells prefabricats de fusta

Les solucions prefabricades de Timbeco estan dissenyades per a la construcció o renovació d’edificis. Oferim una solució estàndard (Sistema Modular Timbeco) o projectes a mesura. Les solucions es basen en la modularitat i poden personalitzar-se a mesura que canvien les necessitats.

www.timbeco.ee

 

> WEBO

Panells prefabricats de fusta

WEBO produeix elements d’entramat de fusta per a projectes de construcció residencials i no residencials. Gràcies a un procés de producció automatitzat, WEBO és capaç de muntar elements de construcció d’entramat de fusta en l’obra en un termini mínim.

www.webo.nl

>ECOCOCON

Panells prefabricats de façana de palla

Els panells de paret de palla EcoCocon estan compostos en un 98% per palla i fusta. Juntament amb un arrebossat interior d’argila, una membrana exterior hermètica i una capa protectora de tauler de fibra de fusta, el sistema compta amb la certificació de l’estàndard Passivhaus, aconseguint el valor O de 0,123 W/m2K. Tot el sistema és permeable al vapor i proporciona un confort interior excepcional. Els tipus de panells inclouen panells esbiaixats, llindes, ampits, columnes i elements inclinats de la paret del frontó. Estan fabricats amb materials naturals d’origen local que no se sotmeten a cap tractament químic durant el procés de producció. Tallats amb precisió i prefabricats, els panells estan dissenyats per a un muntatge ràpid i senzill, que només requereix eines bàsiques de fusteria.

www.ecococon.eu

>ZTC

Cases prefabricades de fusta

Constructors de cases prefabricades de fusta amb la missió de proporcionar serveis de construcció sostenibles i ecològics a preus competitius utilitzant els millors recursos disponibles: especialistes qualificats, tecnologia moderna i materials segurs per al medi ambient i les persones.

www.ztc.lv

EBP Reutilització de productes de construcció existents i materials reciclats

La reutilització dels materials de construcció existents pot reduir les emissions, però també contribueix a conservar el valor dels edificis durant la seua vida útil i a donar suport a l’economia local.
Per a augmentar la reutilització és necessari maximitzar la quantitat de materials recuperats augmentant l’acceptació dels productes basats en residus de la construcció i la demolició. Per exemple, poden reintroduir-se eficaçment en els cicles de producció dels components de formigó i fusta amb una taxa de substitució del 50-85%.

 

Mat Map

Majorista de materials de construcció reciclats

La filosofia de MatMap consisteix a renovar el model productiu del sector de la construcció, fent-lo més sostenible. Per això, treballen per a posar en contacte a professionals que han recuperat materials de construcció, restes d’obra, estoc sobrant o materials ecològics, amb tot aquell que vulga aplicar-los als seus projectes.

 www.matmap.com

> ROTOR DECONSTRUCTION & CONSULTING

Majorista de materials de construcció reciclats

Rotor Deconstruction és una cooperativa amb seu a Brussel·les que organitza la reutilització de materials de construcció. Desmantellen, processen i comercialitzen components de construcció recuperats. Rotor DC pretén col·laborar amb contractistes, organitzacions sense ànim de lucre i altres empreses, i convertir-se en una part central d’un ecosistema regional per a la reutilització a gran escala de materials de construcció.

 www.rotordc.com

ECP Pintura ecològica

Una pintura ecològica es fabrica amb matèries primeres principalment vegetals o minerals, renovables i no tòxiques. Per tant, una pintura ecològica té un impacte limitat en el medi ambient i es caracteritza per l’absència de substàncies tòxiques per a l’usuari.

> TITAN

Pintura natural Titan 

TITAN NATURAL és una gamma de pintures i revestiments “no minerals” basada en emulsions de biomassa d’última tecnologia. Especialment dissenyada per al seu ús en construcció i decoració. Adequada per a parets i sostres, façanes, ús interior i exterior.

 

www.titanpro.es

> EKOTEX

Ekotex Ecologisch pintura per a parets interiors

La pintura per a interiors està feta amb recursos de base biològica. Per a
construcció, restauració i repintat. Dissenyada perquè no deixe ratlles i
siga adequada per a oficines, hospitals, escoles, hotels, balnearis,
salons, dormitoris, habitacions infantils, habitacions, etc.

www.kotexwandafwerking.nl

EEW Finestres energèticament eficients

Es recomanen les finestres abatibles i oscil·lobatents de doble vidre i els vidres HR+++ o HR++ (3 o 2 vidres separats per un gas aïllant). Les finestres molt ben aïllades ajuden a estalviar energia i a augmentar el confort.

> Kozijnshop 

Marcos de finestres de fusta-alumini

Finestres oscil·lobatents de fusta i alumini de baix manteniment. Els avantatges de l’alumini i la fusta es combinen en un sol marc.

 

www.kozijnshop.nl/

> HEROAL

Finestra d’alumini reciclat

Els sistemes de finestres d’alumini Heroal estan dissenyats per a diverses aplicacions i certificats per l’Institut de Tecnologia de Finestres d’Alemanya. Gràcies als sistemes de perfils modulars, són possibles els valors O per a diferents requisits fins als d’una casa passiva.

www.heroal.de

> KAWNEER

Sistema de mur cortina d’alumini

El sistema de mur cortina d’alumini AA 100 Q de Kawneer està dissenyat per a una configuració i muntatge senzills i un gran nombre de variacions possibles. Les configuracions variables inclouen: tipus de drenatge d’aigua, drenatge de compartiment o de canal, i quines tires de coberta utilitzar per a l’exterior de la façana. Són possibles diferents solucions de façana en termes de disseny, antirobatori, resistència al foc i parts mòbils (ocultes).

www.kawneer.com

> VIHREA

Finestres, portes i marcs de fusta

Un producte Vihrea està compost per materials i components d’alta qualitat i durabilitat. Tots els productes Vihrea estan certificats i provats aleatòriament pel SKH-SHR.

 

www.vihrea.eu

ESM Mesuradors d'energia intel·ligents

Un mesurador intel·ligent és una altra manera de reduir potencialment la seua petjada de carboni. Utilitzant un pots veure fàcilment la quantitat d’energia que estàs utilitzant a través d’una pantalla digital, i així adaptar el teu ús de l’energia en conseqüència. També evita haver d’enviar les lectures del comptador a la companyia elèctrica o que algú vaja a la teua casa.

> WIBEEE

Wibeee Home

Wibeee Home Cloud és una plataforma dissenyada per a la visualització del consum elèctric de la llar de manera fàcil i intuïtiva. Permet conéixer el consum individualitzat de cada electrodomèstic i detectar oportunitats d’estalvi. Wibeee ofereix tres línies de producte per a la teua casa: One, Box i Plug. Amb elles pots adaptar-te a tota mena d’instal·lacions i diferents electrodomèstics, per a tindre un control total del teu consum energètic. El Wibeee Plug és un comptador d’electricitat en format pulg. El Wibeee One és un comptador d’electricitat en format compacte. El Wibeee Box és un comptador d’electricitat amb pinces.

www.wibeee.com

GRW Façanes i cobertes verdes

Una coberta o façana verda esmorteeix i absorbeix l’aigua de pluja, aïlla l’habitatge, augmenta la biodiversitat i redueix l’efecte illa de calor. L’evaporació de l’aigua refreda la casa i fa que els panells solars siguen més eficients.

 

> VERDTICAL

Façana verd interior o exterior

Sistema integral iPanel per a murs verds amb un sistema de gestió propi basat en bigdata.

 

 www.verdtical.com

> SINGULAR GREEN

Sostre verd ecològic, mur verd

Redueixen la temperatura interior d’un edifici a l’estiu a 5 °C, així com la mantenen a l’hivern, estalviant fins a 500€/m² a l’any.

 

www.singulargreen.com

> URBANSCAPE – KNAUF INSULATION

Cobertes y façanes verds sensibles al clima

Sistema de coberta verda Urbanscape: un sistema innovador, lleuger i fàcil d’instal·lar amb gran capacitat de retenció d’aigua, dissenyat per a cobertes verdes en edificis residencials, no residencials i industrials en zones urbanes.
Mur verd Urbanscape és la integració de les plantes i l’aigua amb la forma construïda.

www.urbanscape-architecture.com

HCG Aigua calenta, generació de calor i/o fred

 

 

És important substituir els sistemes d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració que utilitzen combustibles fòssils per uns altres que utilitzen energies renovables. És aconsellable instal·lar sistemes elèctrics i combinar-los amb energies renovables.
La calefacció per biomassa també és una opció desitjable de calefacció amb baixes emissions de carboni perquè el diòxid de carboni que s’emet quan es crema la fusta és la mateixa quantitat que es va absorbir mentre l’arbre estava creixent. Aquest procés és sostenible mentre continuen creixent noves plantes en lloc de les utilitzades com a combustible. Mentrestant, les emissions de carboni degudes al cultiu, la fabricació i el transport continuaran sent molt menors que les dels combustibles fòssils si s’utilitza una font local.

 

> FACTORY O

Climatizació compacta

Factory Zero se centra en el desenvolupament de components per a la rehabilitació d’habitatges d’alta eficiència energètica i obra nova. El iCEM és un mòdul d’energia climàtica compacte i integrat que proporciona a l’habitatge un clima interior condicionat (ventilació, calefacció i aigua calenta). Opcionalment, el iCEM pot ampliar-se amb panells fotovoltaics (que s’instal·len en l’exterior), un inversor a joc i una funció de refrigeració.

www.factoryzero.nl

> WOODCO

Caldera de biomassa

Woodco és líder mundial en el disseny i fabricació d’una àmplia gamma de sistemes de calderes de biomassa per a llars, granges, hostaleria i altres negocis.

www.woodco-energy.com

> KNAUF INSULATION

Solucions tècniques: Thermo-tek i Fire-teK

Thermo-teK® i Fire-teK® de Knauf Insulation són productes de llana mineral per a l’aïllament tèrmic tècnic i la protecció passiva contra el foc en calefacció, ventilació i aire condicionat (HVAC). Utilitzen l’aglutinant sense formaldehid ECOSE® Technology. Permet reduir el consum d’energia durant la fabricació i millorar el balanç energètic del producte acabat, proporcionant així una excel·lent qualitat de l’aire interior.

www.knaufinsulation.com

HRW Recollida d'aigua de pluja

 

Hi ha molts tipus de sistemes de reciclatge d’aigua de pluja, des del més senzill per al jardí fins a un sistema que ofereix una autosuficiència total sense necessitat de connexions a la xarxa de subministrament d’aigua o al clavegueram.
Un sistema comú de gamma mitjana en habitatges unifamiliars subministra aigua de pluja sense tractar per al lavabo, l’ús exterior i la bugaderia. L’aigua es recull de la teulada i s’introdueix a través d’un filtre en un tanc d’emmagatzematge.

 

> INTEWA

Recollida d’aigües pluvials

La recollida d’aigua de pluja és una font productiva disponible en moltes zones del món, que li proporciona aigua gratuïta d’excel·lent qualitat. L’aigua pot utilitzar-se per al reg de jardins, la neteja, les cisternes dels vàters i molt més.

 

 www.intewa.com

 

> FUNKE

Funke D-Raintank

El D-Raintank reté l’aigua sota terra i l’absorbeix. Combina una capacitat d’emmagatzematge extremadament alta amb una gran estabilitat per al seu ús subterrani. Els depòsits individuals poden col·locar-se de diferents maneres en funció de la situació de l’espai. Cal tindre en compte les normatives específiques de cada país a l’hora d’utilitzar sistemes d’atenuació d’aigües pluvials. Està fabricat amb polipropilè reciclat d’alta densitat HDPP.

 www.funkegruppe.com

> ENVIRONMENTAL XPRT

Mercat de recollida d’aigües pluvials

Environmental XPRT és un mercat en línia de la indústria mediambiental i un recurs d’informació. En la base de dades d’empreses es poden trobar empreses de recollida d’aigua de pluja (aigua i aigües residuals) que presten servei a Europa.

www.environmental-expert.com

IAP Purificació de l'aire interior

La qualitat de l’aire interior (IAQ) és la qualitat de l’aire dins i al voltant dels edificis i estructures. Se sap que la qualitat de l’aire interior afecta a la salut, el confort i el benestar dels ocupants dels edificis. La mala qualitat de l’aire interior s’ha relacionat amb la síndrome de l’edifici malalt, la reducció de la productivitat i la deterioració de l’aprenentatge a les escoles.

 

> ALCHEMIA NOVA

Aeroplanta

AeroPlant és una unitat de purificació de l’aire basada en la naturalesa que utilitza el poder de les plantes per a filtrar i tractar l’aire. Un ventilador de baix consum aspira activament l’aire per a espentar-lo a través d’un substrat d’arrels absorbents per a després guiar-lo a través del fullatge de la planta, alliberant aire fresc i saludable. AeroPlant també refreda i humidifica l’aire – especialment agradable durant la temporada de calefacció d’hivern i els dies calorosos d’estiu!
Elimina contaminants nocius com el formaldehid, el benzol, etc.

 

 

www.alchemia-nova.net

IAQ Sensors de qualitat de l'aire interior

Si vol optimitzar la qualitat de l’aire del seu habitatge, el monitoratge de la qualitat de l’aire li oferirà informació útil. Informe’s sobre un dispositiu adequat per a això, per a identificar les substàncies contaminants i evitar posar en risc la seua salut o el seu confort. El CO₂ és exhalat per les persones i és un indicador adequat per a detectar quan és necessari ventilar.

 

> NETATMO

Monitor intel·ligent de la qualitat de l’aire en interiors

El monitor intel·ligent Netatmo de qualitat de l’aire interior mesura la temperatura, el CO₂, la humitat i el soroll. Li indica el que ha d’ajustar per a crear un entorn més saludable.

 

www.netatmo.com

LCM Materials circulars locals i/o certificats

 

És important triar materials de construcció circulars certificats i productes dels diferents segells disponibles durant la fase de disseny que estiguen disponibles el més a prop possible de l’edifici. L’ús de materials circulars de construcció certificats serà essencial per a la millora de la circularitat dels edificis.

 

> Cradle to cradle products innovation institute

Certificat Cradle o Cradle

Cradle to Cradle Certified® és la norma mundial per a productes segurs, circulars i de fabricació responsable. Cradle to Cradle Certified avalua la seguretat, la circularitat i la responsabilitat dels materials i els productes en cinc categories: salut dels materials, circularitat dels productes, protecció de l’aire net i del clima, administració de l’aigua i del sòl, i justícia social.

www.c2ccertified.org

MWC Comptador d'aigua

Un comptador d’aigua és una manera de reduir potencialment el consum d’aigua. Utilitzant un pots veure fàcilment quanta aigua estàs usant, i així adaptar el teu ús de l’aigua en conseqüència.

> AMPHIRO

Dutxa manual digital Amphiro

Capçal de dutxa que mostra el consum d’aigua calenta mentre et dutxes i promou un ús conscient de l’energia.

www.amphiro.com

 

RBW Reutilització d'aigües negres

Les aigües negres són les aigües residuals dels lavabos. Poden separar-se en els edificis existents. Les aigües negres poden utilitzar-se per a produir biogàs o compost. Aquest pot ser consumit directament en l’edifici, o vendre’s per a obtindre un benefici.

> ALCHEMIA NOVA

LOOPI – Sistema de tractament d’aigües negres

Els murs verds de Alchemia-nova funcionen amb aigües residuals, utilitzant els contaminants com a nutrients per a les plantes, amb el que netegen l’aigua per a la seua reutilització. “LooPi – l’urinari públic a base de plantes per a tots els gèneres” és una combinació de gestió d’aigües residuals i infraestructura verda: les aigües residuals es tracten a través del mur verd integrat i es reutilitzen per a la descàrrega.

www.alchemia-nova.net

RES Energies renovables

És important substituir els sistemes d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració que utilitzen combustibles fòssils per uns altres que utilitzen energies renovables. És aconsellable instal·lar sistemes elèctrics i combinar-los amb energies renovables. 24 m² de panells solars (en el sud) converteixen l’energia solar en 4.800 kWh d’electricitat que poden utilitzar-se en l’habitatge o retroalimentar-se a la xarxa principal. Les teulades amb una orientació de sud-est a sud-oest solen ser molt adequats per als panells fotovoltaics.

> SOLAR INNOVA

BIPV

La integració arquitectònica dels mòduls fotovoltaics, també anomenada “Arquitectura Solar” o “BIPV” (Building Integrated Photovoltaics), es defineix com la instal·lació d’aquells mòduls fotovoltaics que mantenen una doble funció; energètica i arquitectònica (revestiment, tancament o ombreig) i substitueixen també a elements constructius convencionals o poden ser elements constitutius de la composició arquitectònica.

www.solarinnova.net

> SOLITEK

Mòduls solars de vidre per a panells fotovoltaics integrats en edificis

Mòduls solars de vidre d’alta qualitat i eficiència que poden utilitzar-se per a diverses aplicacions, com a teulades, façanes, cotxeres i muntatge en el sòl.

www.solitek.eu

> RENEWABLE DEVICES

Sistema d’energia eòlica en la coberta Swift

Turbina eòlica silenciosa que es pot muntar en la teulada i que proporciona una font d’energia renovable rendible per a ús domèstic, comunitari i industrial. El SWIFT pot connectar-se a la xarxa per a la generació d’energia integrada o, alternativament, vincular-se a un sistema de calfament d’aigua per immersió. Potència nominal a 12 m/s: 1,5kW. Velocitat d’arrancada: 2,3 m/s’.

www.renewabledevices.com

> KV SOLAR

Escalfador d’aigua compacte i panell solar

Els sistemes “compactes” tenen el col·lector solar i el depòsit d’aigua junts. És un sistema passiu, cosa que significa que no es necessita cap bomba ni altres dispositius externs. És una molt bona solució, si no disposem d’electricitat. L’aigua es calfa directament pel col·lector solar, sense tot just pèrdues en la transferència de calor des del panell solar al depòsit d’aigua. El sistema compacte és més senzill (menys components) i econòmic que un de bombament.

www.kw-solar.es

RGW Reutilització d'aigües grises

Les aigües grises són les aigües residuals procedents de sistemes de lampisteria que no són l’excusat, com a lavabos, llavadores o dutxes. Poden separar-se en els edificis existents. Les aigües grises poden tractar-se amb solucions innovadores basades en la naturalesa per a la seua aplicació en interiors en murs verds de diversos nivells amb un cost energètic mínim (<1,5kWh/m³) i desinfectar-se amb sistemes comercials d’O3/UV per a una reutilització de l’aigua superior al 90%.

 

> ALCHEMIA NOVA

vertECO Ecosistema vertical construït per al tractament d’aigües grises 

La tecnologia vertECO tracta les aigües residuals/grises dins d’un aiguamoll vegetal construït verticalment. El principi subjacent és l’ús d’espècies vegetals específiques en una seqüència especial per a fomentar la neteja de l’aigua contaminada a través de l’activitat microbiològica que es produeix en la zona de les arrels.

 www.alchemia-nova.net

> INTEWA

Reciclatge d’aigües grises

El sistema complet per al reciclatge d’aigües grises en habitatges unifamiliars tracta 300 l d’aigües grises al dia, compta amb la certificació NSF350-Class i se li entrega quasi llest per a la seua connexió en un palet.

 www.intewa.com

RHF Sòl radiant

 

 

Els sistemes radiants calfen el sòl, i aqueixa calor s’irradia cap amunt i és absorbit per altres objectes de l’habitació, ajudant a calfar tot l’espai de manera eficient.

 

> JUPITER

Sòl radiant IDEAL ECO

Sistema de calefacció per sòl radiant a base de panells de fibra de fusta reciclats de 30 mm. Jupiter Ideal Eco és un dels pocs sistemes de calefacció per sòl radiant fabricats amb un producte totalment natural. En lloc d’estar fabricats amb poliestiré, els panells del sistema IDEAL ECO, de 30 mm de gruix, estan fets de residus fibrosos de fusta. 
A més d’estar fabricat amb un material sostenible, el sistema també proporciona qualitats d’amortiment acústic en un sol producte quan, d’una altra manera, es necessitarien productes o serveis addicionals.

 

www.jupiterunderfloorheating.com

RUW Reutilització d'aigua no segregada

 

 

La fracció sòlida i líquida/lliure de sòlids de les aigües residuals (aigües grises+aigües negres) pot separar-se del flux d’aigües residuals existent. La fracció sòlida podria dirigir-se a una planta de biogàs i la fracció líquida/sòlida lliure pot tractar-se amb una solució de base natural en interiors i/o exteriors amb un cost energètic mínim (<1,5 kWh/m³) i permetent una reutilització de l’aigua superior al 95%. L’aigua efluent pot desinfectar-se a més (mitjançant l’ús d’O3/UV) i utilitzar-se per a l’agricultura i la jardineria verticals, així com per a la descàrrega de vàters. La fracció sòlida pot utilitzar-se per a la producció de biogàs en una unitat de digestió anaeròbica (vegeu la mesura de producció de biogàs en la secció de materials).

> HOMEBIOGAS

Bio-Toilet Kit

El kit de bioinodor HomeBiogas és una alternativa superior als vàters de compostos habituals. Li permet viure de forma autosostenible en convertir els seus residus en gas per a cuinar. Mitjançant un sistema anaeròbic, descompon els residus i els transforma en biogàs renovable per a cuinar. És fàcil d’instal·lar, segur, sense complicacions, fora de la xarxa i respectuós amb el medi ambient.

www.homebiogas.com

SHW Ombreig

En els mesos d’estiu pot produir-se un sobrecalfament, ja que la llum solar directa entra per les finestres. És important evitar això últim, utilitzant proteccions solars com a voladissos, làmines, tendals, cortines opaques o vegetació de fulla caduca.

> HOUNTER DOUGLAS

Sistemes de persianes i gelosies

Les persianes Hunter Douglas han sigut dissenyades per a un muntatge fàcil, un funcionament suau, fiabilitat i una durabilitat excepcional. El sistema EOS® 500 compta amb un disseny modular per a cortines enrotllables de grandària xicoteta a gran. Les cortines EOS® Plissé i Duette® cobreixen finestres fixes, corredisses i oscil·lobatents. Hunter Douglas ofereix als arquitectes el coneixement i l’experiència per a integrar les persianes o altres sistemes de control solar en l’arquitectura de l’edifici.

www.hunterdouglascomponents.com

> MECHO

Sistema de persianes enrotllables

El sistema d’ombreig manual Mecho/5 és un sistema d’elevació manual de persianes que funciona en aplicacions de finestres comercials estàndard i té un rendiment excepcional amb persianes grans o de diverses bandes. El Sistema d’Ombra Manual Mecho/5x és capaç d’elevar persianes solars de grau comercial més grans i pesades. El Sistema d’Ombra Manual Mecho/7 és un mecanisme d’assistència d’elevació personalitzable.

 

Corró motoritzat ElectroShade

Els sistemes de persianes motoritzades ElectroShade proporcionen potència i rendiment per a crear una experiència òptima d’elevació de l’ombra, suau i silenciosa. Inclouen components en xarxa i opcions de control flexibles dissenyades per a ser configurades per al seu funcionament dins o fora de les instal·lacions i per a maximitzar el rendiment de l’edifici i dels ocupants.

www.mechoshade.com

> KAWNEER

Sistema Versoleil™ SunShade Outrigger per a mur cortina

El sistema Versoleil™ SunShade Outrigger és un sistema de para-sol predissenyat per a múltiples sistemes de mur cortina Kawneer. El sistema està dissenyat per a proporcionar una major estètica, ombreig i potencial d’estalvi d’energia a través de dotzenes de combinacions d’estabilitzadors, làmines de persiana i tapes de fàscia. Les opcions de làmines són altament configurables i estan dissenyades per a proporcionar ombra i potencial d’estalvi d’energia.

 

www.kawneer.com

TIN Aïllament tèrmic

Hi ha diverses maneres d’aïllar els edificis, tant des de l’interior com des de l’exterior (la millor opció), i amb ambdues s’aconsegueix una notable reducció del consum energètic, un major confort i menors costos. En els edificis existents, l’aïllament de la teulada sol instal·lar-se entre les corretges. L’aïllament de la façana pot millorar-se emplenant la cavitat del mur amb aïllament, però per a crear una façana ben aïllada les solucions més comunes són els panells aïllants.

 

> KNAUF INSULATION

Llana mineral de roca amb Tecnologia Ecose

Les plaques de llana mineral de roca ofereixen unes característiques excepcionals de comportament davant el foc, així com excel·lents propietats tèrmiques i acústiques, i compten amb la tecnologia ECOSE per a l’aglutinant, sense addició de formaldehid, baixes emissions de producte, baixa energia incorporada i sense addició de colorants artificials. 

Llana mineral de vidre amb Tecnologia *Ecose

La llana mineral de vidre es compon d’un 80% de vidre reciclat, és lleugera, s’instal·la fàcilment i proporciona un excel·lent aïllament tèrmic, així com un bon rendiment acústic i compten amb la tecnologia ECOSE® per a l’aglutinant sense formaldehid afegit, baixes emissions de producte, baixa energia incorporada, sense colorants artificials afegits.

Heraklith – Panells aïllants de llana de fusta

Els panells de llana de fusta Heraklith són lleugers, fàcils i ràpids d’instal·lar, i estan fabricats principalment amb fusta certificada pel Programa per al Reconeixement de la Certificació Forestal (PEFC).

www.knaufinsulation.com

 

> ALIVA

Sistemes de protecció contra la pluja i façanes ventilades

Solucions personalitzades per a sistemes de protecció contra la pluja o façanes ventilades en resposta a sol·licituds i problemes específics, mitjançant l’enginyeria i l’aplicació de tota mena d’idees arquitectòniques en l’àmbit del disseny d’envolupants d’edificis.

www.aliva.it

> LOGOTREX

Aïllament tèrmic de fibres naturals Isolgreen

La gamma de productes Isolgreen® es basa en el reciclatge de fibres naturals utilitzades per a fabricar aïllaments per a la construcció. Les aplicacions inclouen façanes i parets exteriors, sòls de fusta, barandats o teulades. Isolgreen® està dissenyat per a complir els requisits d’aïllament acústic i tèrmic.

www.logrotex.com

> WOODFIBER

Aïllament de fibra solta Woodfiber AIR

Woodfiber AIR és un material aïllant de farciment solt fet de fibres de fusta, destinat a ser instal·lat en construccions horitzontals i verticals. El producte és adequat tant per a edificis nous com per a projectes de renovació.

www.woodfiber.dk

THE Termòstats

 

 

Els termòstats afavoreixen tant l’eficiència energètica com el confort, programen correctament el nivell de temperatura i els temps d’encesa i apagat. Amb un termòstat intel·ligent, pots controlar la calefacció de la teua casa a distància amb un telèfon intel·ligent o una tauleta. Pots programar la calefacció perquè s’encenga a una hora determinada, a una temperatura concreta i a les habitacions que tries. Alguns fins i tot poden calcular el temps que tarda a calfar-se la casa, tenint en compte la temperatura exterior, cosa que significa que pots aconseguir el màxim confort just a temps per a quan arribes a casa.
Tindre un termòstat intel·ligent no sols fa més còmode el control del sistema de calefacció, sinó que també li permet estalviar energia i diners, ja que pot programar la calefacció perquè s’encenga només quan la necessite.

 

>TADO

Termòstats intel·ligents amb cable i sense fils

Els productes són vàlids per a calderes sense termòstat o calderes connectades a un termòstat amb cable o sense fil per a ser substituït per un nou termòstat intel·ligent. Controlarà la seua calefacció amb l’app tado°. Està disponible per a apartaments i cases independents. Compatible per a quasi tots els sistemes de calefacció de diferents fabricants.

www.tado.com

>GARZA

Termòstat sense fil Wi-Fi intel·ligent per a caldera i calefacció

Termòstat sense fil Wi-Fi intel·ligent que es connecta a la seua caldera per a controlar, programar i automatitzar la temperatura de la seua llar. Programa i crea automatitzacions i escenes per a regular de manera intel·ligent la temperatura i reduir el consum energètic de la seua llar
Regulació manual / automàtica de la temperatura. Rang de temperatura ajustable de 5 °C a 35 °C. Amb funció de protecció contra gelades i obertura de finestres.

 www.garza.es

VEN Ventilació

Una bona ventilació garanteix la qualitat de l’aire i el confort en l’habitatge. A més, si s’instal·la un sistema de recuperació de calor, en lloc de limitar-se a extraure l’aire i substituir-lo per l’aire de l’exterior, el sistema extrau la calor de l’aire extret i el passa a l’aire que es filtra des de l’exterior. L’aire d’extracció i el de subministrament no flueixen per les mateixes canonades i no hi hauria contaminació creuada dels diferents fluxos d’aire. 

>ZEHNDER

Solucions de ventilació ComfoAir

La recuperació de calor per ventilació mecànica ComfoAir combina un bescanviador de calor de canal a contra corrent amb l’últim en tecnologia de ventiladors silenciosos de baix consum, aconseguint els més alts estàndards. L’energia de l’aire sortint es transfereix a l’aire entrant. Això funciona en tots dos sentits, per la qual cosa si la temperatura exterior és més alta que la interior, l’intercanviador ajuda a mantindre un clima agradable constant. Utilitza filtres de gran superfície d’alta qualitat que garanteixen un subministrament d’aire net. Un sistema de ventilació de confort ben ajustat evita l’acumulació de CO₂ sense necessitat d’obrir les finestres. Pot instal·lar-se en sostres suspesos, horitzontalment en caixes sobre armaris de cuina, verticalment en un rebost, o en un safareig o garatge. Poden subministrar demandes de ventilació de 30 a 6000m³/h.

www.international.zehnder-systems.com

 

> THERMAFLEX

TQ-Air Conductes de ventilació amb recuperació de calor

TQ-Air és un sistema de conductes aïllats i redons per a la distribució d’aire fred/fresc en interiors aplicat en sistemes de ventilació amb recuperació de calor. El sistema de conductes rígids i lleugers està dissenyat per a integrar l’aïllament tèrmic i acústic en una única solució prefabricada. El producte consisteix en una espuma aïllant de poliolefina amb una estructura cel·lular estanca al vapor en una carcassa exterior de PE mecànicament forta i resistent als impactes.

www.weber-tradical.cat

> KNAUF INSULATION

Aïllament tècnic: Thermo-tek i Fire-teK

Thermo-teK® i Fire-teK® de Knauf Insulation són productes de llana mineral per a l’aïllament tèrmic tècnic i la protecció passiva contra incendis en calefacció, ventilació i aire condicionat (HVAC). Utilitzen l’aglutinant sense formaldehid ECOSE® Technology. Permet reduir el consum d’energia durant la fabricació i millorar el balanç energètic del producte acabat, proporcionant així una excel·lent qualitat de l’aire interior.

www.knaufinsulation.com

WSD Dispositius d'estalvi d'aigua

L’aigua es considera un recurs natural renovable, no obstant això, existeixen factors com l’ús ineficient de l’aigua per part de la societat, la contaminació i la sobreexplotació de les principals fonts de proveïment, que porten a situacions en les quals el cicle de l’aigua es trenca o la seua qualitat no és apta per al consum humà, convertint aquest bé essencial en un bé escàs i difícil d’obtindre. Així, les exigències de confort i higiene fan necessari proposar alternatives viables per a l’estalvi d’aigua sense perdre qualitat, quantitat i garantia de subministrament.

 

> GROHE

Productes per a estalviar aigua

Tres aixetes (GROHE BauEdge S-Size, GROHE Eurosmart S-Size, GROHE Eurosmart Kitchen) i el conjunt de raïls de dutxa GROHE Tempesta compten amb la certificació Cradle to Cradle de nivell Or. A més, l’impacte sostenible de GROHE BauEdge i GROHE Eurosmart es veu reforçat amb la tecnologia SilkMove ÉS, on ÉS significa estalvi d’energia. Aquesta tecnologia evita l’ús innecessari d’aigua calenta subministrant només aigua freda amb la palanca de l’aixeta en la posició mitjana. 

 www.grohe.com