Sobre la circularitat

Com et pot ajudar Drive 0?

Les persones utilitzen l’energia

El fonamental en Drive 0 és comprendre que són les persones i no els dispositius ni els edificis, els qui utilitzen l’energia (per a assegurar un cert nivell de confort), i que aquella energia està integrada en els materials i els components de l’edifici, sobre la base de la presa de decisions en el seu disseny.


Per tant, tant les solucions tècniques, com els models de negoci que les sustenten han d’estar orientats cap a les persones, per exemple, connectant amb les seues expectatives, els seus hàbits diaris i les seues pràctiques culturals, amb l’objectiu de reduir l’ús d’energia en diferents entorns i la presa de consciència en general. Aquesta sensibilització sobre ambdues, i la necessitat i els beneficis de la renovació circular, poden originar o poden ser secundats per models de negoci basats en les persones, i suportats per l’ús de ICT (tecnologies de la informació i de la comunicació), i solucions .com les desenvolupades en projectes com enCOMPASS, MOBISTYLE i TripleA-reno. D’aquesta manera, no sols s’aconseguirà una llar sostenible, sinó que s’aplicarà la circularitat en l’habitatge

Sobre la renovació circular en els habitatges. Què fem en Drive 0?

El projecte Drive 0 va començar l’octubre de 2019 i està previst que finalitze el setembre de 2023. Abans d’explicar què fem en Drive 0 començarem definint el concepte de “Renovació circular”: “És una reforma circular profunda que contribueix a construir un entorn circular” i està basada en l’ús d’energia 100% renovable durant tot el cicle de vida, i tots els materials utilitzats en el sistema són part de cicles tècnics i biològics infinits, amb la mínima pèrdua de qualitat possible”.

Sobre la transició cap a habitatges circulars

Per a arribar a aquesta transició profunda i circular en les rehabilitacions, el mercat de la rehabilitació d’edificis necessita transformar-se. Això pot aconseguir-se aportant solucions tècniques i mitjançant processos de construcció innovadors, combinant processos d’optimització i digitalització (amb BIM, Building Information Modeling, com a suport principal), i utilitzant models de negoci innovadors.

Lliçons apreses

Un dels assoliments més importants apresos en aquesta “primera generació” de projectes H2020 (Horizon, 2020) de rehabilitacions integrals és que una transformació ha d’estar centrada en les persones.
A més, les solucions actuals per a les reformes integrals només tenen en compte els aspectes operatius i no altres aspectes com l’energia utilitzada i el CO₂ emés. Els models de negoci basats en les persones poden ser especialment efectius si es combinen amb la identificació i aprofitament de motivacions econòmiques i /o tècniques locals, que poden ser acceleradors per a una renovació profunda, circular i de cost eficient. Això només serà un èxit si les persones que viuen en els edificis, les propietàries, les que els gestionen i les entitats financeres adopten i apliquen aquests principis, com a agents clau per a promoure la transició a una rehabilitació profunda i circular.
La clau de l’èxit és una visió clara del cicle de vida complet en relació amb l’energia, la qualitat ambiental en interiors, la salut i el benestar, el flux dels materials, etc., a més d’un control sòlid de la qualitat del procés de rehabilitació. Després del procés de renovació, les persones que habiten els habitatges han de tindre accés a les dades, presentats d’una manera comprensible, sobre el rendiment real de l’edifici, tant quant a l’energia com a qualitat ambiental interior, i, especialment, la salut i el benestar en relació amb la renovació. Tot això aconsegueix finalment una llar circular.