CONSUMEIX ALIMENTS ECOLÒGICS

Els productes locals no han de viatjar llargues distàncies per a arribar a vosté, per la qual cosa poden ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i minimitzar la petjada de carboni. La contaminació de l’aire causada pels pesticides sintètics és significativament menor en l’agricultura ecològica. Intenta comprar aquests productes.

 

 

More Circular Habits