Eina Circularitat

 Vols saber com transformar el teu habitatge en un lloc més sostenible?

 

Els edificis, i per tant els habitatges, són part responsable tant de l’emissió massiva de CO2 com del consum excessiu de recursos i de la generació desmesurada de residus. Una opció a tindre en compte per a reduir la petjada de carboni és l’aplicació dels principis de l’economia circular en els immobles.

Amb aquest objectiu, hem dissenyat aquesta eina, que ajuda a calibrar i posar en pràctica la circularitat en habitatges i edificis, i t’orienta sobre com optimitzar-la.

De manera que:

  • És possible conéixer la circularitat en els habitatges accedint a l’eina LLARS.
  • És possible avaluar la circularitat en les llars en propietat o en gestió d’immobles accedint a l’eina EDIFICIS..

 

Totes dues opcions t’ajudaran a millorar la circularitat en la llar.