Circular DIY and Habits

BEU AIGUA DE L’AIXETA

BEU AIGUA DE L’AIXETA

Si l'aigua de l'aixeta és potable, hauries d'intentar beure-la. És més saludable i no produeix residus. Si no és possible, millor utilitzar aigua embotellada en envasos de vidre (i molt millor si estan fets de material reciclat), o simplement comprar l'aigua a una...

read more
EVITA EL SOBRECALFAMENT

EVITA EL SOBRECALFAMENT

En els mesos d'estiu pot produir-se un sobrecalfament, ja que la llum solar directa entra per les finestres. És important evitar-ho, utilitzant proteccions solars com a voladissos, làmines, tendals, vegetació de fulla caduca o fins i tot cortines o persianes si no...

read more
REGULA LA TEMPERATURA

REGULA LA TEMPERATURA

En els mesos de molta calor i fred, és important una bona regulació de la temperatura. És aconsellable mantindre l'habitatge entre 22 °C i 25 °C a l'estiu, i entre 19 °C i 21 °C a l'hivern durant el dia i entre 15 °C i 17 °C a la nit. Com la humitat augmenta a...

read more
UTILITZA LA LLUM NATURAL

UTILITZA LA LLUM NATURAL

Pensa en la distribució de la casa per a poder utilitzar la llum natural de la forma més eficient segons les diferents activitats que realitzes. Tria colors suaus per a les parets interiors o instal·la tubs solars o claraboies per a afavorir l'entrada de llum natural...

read more