Pensa si pots donar un altre ús als objectes que ja no necessites. Per exemple, pensa si pot ser útil per a una altra persona. Si no es pot reutilitzar, recicla-ho adequadament, i si està compost per més d’un material, intenta classificar-lo tot, això pot millorar l’eficiència del reciclatge. Tingues en compte que cada article ha necessitat recursos naturals, energia i mà d’obra per a la seua producció.

 

 

More Circular Habits