Materials

 • Material adhesiu 
 • Adhesiu especial per a parets 
 • Material aglutinant
 • Material reflector 
 • Tisores 
 • Fils de colors
 • Envasos de llet
 • Llistons de fusta (opcional) 

Instruccions

Si vols aïllar la teua casa des de dins i estalviar energia, segueix aquestes instruccions: 

 1. Talla la part de darrere dels envasos de llet per a poder ficar coses dins, com si fora una caixa.
 2. Talla els fils de la grandària adequada i també les peces xicotetes del material reflector, i fica’ls dins dels envasos de llet.
 3. Ompli els cartons amb el material aglutinant i fes pressió per a compactar la mescla. Deixa que s’asseque.
 4. Una vegada sec, lleva els envasos i guarda’ls.
 5. Començant per baix, pega la primera fila de rajoles a la paret.
 6. En la part superior de la fila de baix, pega la següent fila de rajoles entre si i a la paret alhora. I continua així fins dalt. 

Ots provar diferents maneres de posar les rajoles i combinar-les