Verantwoordelijkheid

 

Drive 0

Het Drive 0-project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie. Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.

 

Inhoud

De auteurs behouden zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.

Delen van de pagina’s of de volledige publicatie kunnen door de auteurs zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid, gewijzigd of geschrapt. Als je informatie op deze website ziet waarvan je vindt dat die gecorrigeerd of bijgewerkt moet worden, neem dan contact met ons op. We zullen proberen het probleem op te lossen.

De informatie op deze website geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Commissie (EC) weer.

Referenties en links

De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt verwezen of gelinkt vanaf de pagina’s, tenzij zij volledig op de hoogte waren van illegale inhoud en in staat zouden zijn om de bezoekers van de site te verhinderen deze pagina’s te bekijken.

Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kunnen alleen de auteurs van de respectieve pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. Bovendien zijn de auteurs niet verantwoordelijk voor enige postings of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gastenboeken of mailinglijsten die op hun site ter beschikking worden gesteld.

Auteursrechten

De auteurs hebben ernaar gestreefd geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dit niet mogelijk was, het auteursrecht van het desbetreffende object te vermelden.

Het auteursrecht van elk door de auteurs gecreëerd materiaal is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Privacy-beleid

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Lees onze volledige privacyverklaring.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit je werd doorverwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.