PRIVACYBELEID

 

PRIVACYBELEID 31/07/2021

Wij nemen je privacy serieus en begrijpen dat je bezorgd bent over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. Lees deze informatie om te weten te komen hoe wij je informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken wanneer je met onze website communiceert, en/of door het verlenen van onze diensten.

Het consortium Drive 0 bestaat uit verschillende bedrijven, die je op deze website kunt vinden. Als we het over Drive 0 hebben, hebben we het over dit consortium.

Informatie

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen wij twee soorten informatie over gebruikers; ten eerste persoonlijke gegevens die je via ons contactformulier achterlaat (waaronder, indien van toepassing, namen, e-mailadressen, contacttelefoonnummers en bedrijfsnaam) en statistische gegevens (bijv. sitebezoeken, type webbrowser, type besturingssysteem en geografie van de bezoeker).

 

De media

Als je afbeeldingen uploadt naar de website, moet je het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (GPS EXIF) vermijden. Web-gebruikers kunnen locatiegegevens downloaden en onttrekken uit afbeeldingen op de website.

 

Persoonlijke gegevens

Deze informatie wordt alleen verzameld als je ze verstrekt, bijvoorbeeld als je je abonneert op het ontvangen van updates, als je een formulier invult of als je geïnteresseerd bent in het contracteren van een dienst.

 

Als je je abonneert om updates te ontvangen, slaat deze website je e-mailadres op in een database en MailChimp. In dat geval worden de e-mailadressen alleen gebruikt om periodieke e-mails te sturen met nieuws, informatie over onze diensten of branche-informatie die wij relevant achten. Je kunt je op elk moment afmelden voor onze e-mails via de link in de e-mail die je ontvangt.

Je kunt ook te allen tijde verzoeken om uit deze database te worden verwijderd door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@drive0.eu

Statistische gegevens

Als je deze website bezoekt, verzamelen wij beperkte statistische gegevens met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën die kunnen inhouden dat cookies op je computer worden opgeslagen. Dit wordt uitsluitend gedaan om het web-verkeer te analyseren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies om ervoor te zorgen dat de site geschikt is voor het doel en om ons te helpen verbeteringen aan te brengen. Door deze website te blijven gebruiken, stem je ermee in dat deze cookies in je browser worden ingesteld.

Google Analytics slaat informatie op zoals:

– de pagina’s die je bezoekt op onze website

– hoeveel tijd je op elke pagina doorbrengt

– hoe je op deze website bent gekomen

– waar de gebruiker klikt tijdens zijn bezoek aan de site

– het type webbrowser dat je gebruikt

– het type besturingssysteem 

– je geografische ligging

Leer hoe je cookies van je computer of apparaat kunt verwijderen.

Derden

Wij maken gebruik van externe bedrijven voor de technische uitvoering van drive0.eu en onze diensten. Deze bedrijven zijn verwerkers van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Door in te stemmen met dit beleid, stem je ermee in dat de gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, ook door deze verwerkers worden verwerkt.

Verwerkers mogen alleen handelen in overeenstemming met onze instructies. Door dit beleid te accepteren, geef je ons toestemming om de verwerkers opdracht te geven de gegevens te behandelen in overeenstemming met het beleid en het gebruik van de website circularhome.eu

Wat zijn mijn opties?

Je kunt er altijd voor kiezen ons deze informatie niet te verstrekken, maar wij kunnen bepaalde informatie verlangen als je contact met ons wilt opnemen of als je een contract met ons wilt aangaan. Vergeet niet dat je je op elk moment kunt afmelden voor onze e-mails via een link in de e-mail.

Minderjarigen

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar en vragen daar ook niet om. Indien je jonger bent dan 16 jaar, gelieve je dan niet te registreren om ons nieuws te ontvangen of enige persoonlijke informatie aan ons door te geven. Als ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens van een kind hebben verzameld, zullen wij die informatie zo spoedig mogelijk wissen. Indien je denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie kan hebben verstrekt, stuur ons dan een e-mail naar info@drive0.eu

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Drive 0 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@drive0.eu.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Drive 0 bewaart je gegevens zolang er een relatie is.

Gelinkte websites

Voor je gemak kunnen op onze website hyperlinks worden geplaatst die verwijzen naar andere websites (de “Gelinkte sites”). Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en dit privacy-beleid is niet van toepassing op, de privacy-praktijken van gelinkte sites of bedrijven die wij niet bezitten of controleren. Gekoppelde websites kunnen informatie verzamelen in aanvulling op de informatie die wij op onze website verzamelen. Wij onderschrijven geen van deze gelinkte websites, de diensten of producten die op dergelijke gelinkte websites worden beschreven of aangeboden, of iets van de inhoud die op dergelijke gelinkte websites staat. Wij raden je aan het privacy-beleid van elke gelinkte website te controleren en te bezoeken om te begrijpen hoe zij je informatie gebruiken en beschermen.

Zal Drive 0 ooit dit privacy-beleid wijzigen?

Wij streven ernaar onze website en onze diensten voortdurend te verbeteren, zodat het nodig kan zijn dit privacy-beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen je op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een bericht op onze website te plaatsen en/of je een e-mail te sturen wanneer de toepasselijke wetgeving ons daartoe verplicht. Je kunt altijd zien wanneer dit privacy-beleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum bovenaan deze pagina te controleren. Je bent verantwoordelijk voor het periodiek doornemen van dit privacy-beleid.

Wat als ik vragen heb over dit beleid?

Als je vragen hebt over ons privacy-beleid, kun je ons een e-mail sturen op: info@drive0.eu