Over Circulariteit

Hoe kan Drive 0 je helpen?

Mensen gebruiken energie.

De kern van Drive 0 is het inzicht dat het de mensen zijn, en niet de apparaten of gebouwen, die energie verbruiken (om een bepaald niveau van comfort te verzekeren), en dat deze energie is ingebed in de materialen en componenten van het gebouw, op basis van ontwerpbeslissingen.


Daarom moeten zowel de technische oplossingen als de bedrijfsmodellen die ze ondersteunen mensgericht zijn, b.v. door aan te sluiten bij hun verwachtingen, dagelijkse gewoonten en culturele gebruiken, met als doel het energieverbruik in verschillende omgevingen te verminderen en het bewustzijn in het algemeen te vergroten. Zo’n bewustzijn van beide, en van de noodzaak en voordelen van circulaire vernieuwing, kan voortkomen uit of ondersteund worden door op mensen gebaseerde bedrijfsmodellen, ondersteund door het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie), en oplossingen zoals die ontwikkeld zijn in projecten als COMPASS, MOBISTYLE en TripleA-reno. Op deze manier wordt niet alleen een duurzame woning gerealiseerd, maar wordt circulariteit in de woning toegepast.

 

Over circulaire renovatie in huisvesting. Wat doen we in Drive 0?

Het Drive 0-project begon in oktober 2019 en zal volgens planning in september 2023 eindigen. Voor we uitleggen wat we in Drive 0 doen, beginnen we met het definiëren van het begrip “Circulaire Vernieuwing”: “het is een diepgaande circulaire hervorming die bijdraagt tot de opbouw van een circulaire omgeving”, en is gebaseerd op het gebruik van 100% hernieuwbare energie gedurende de hele levenscyclus, en alle in het systeem gebruikte materialen maken deel uit van oneindige technische en biologische cycli, met zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies”.

Over de overgang naar circulaire huisvesting

Om deze diepgaande en circulaire transitie in renovaties te bereiken, moet de markt voor renovatie van gebouwen worden omgevormd. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van technische oplossingen en innovatieve bouwprocessen, het combineren van optimalisatie- en digitaliseringsprocessen (met BIM, Building Information Modelling, als belangrijkste ondersteuning), en het gebruik van innovatieve bedrijfsmodellen. 

Geleerde lessen

Een van de belangrijkste lessen die in deze “eerste generatie” van H2020 (Horizon 2020) uitgebreide renovatieprojecten zijn geleerd, is dat de transformatie mensgericht moet zijn.   

Bovendien houden de huidige oplossingen voor retrofitting alleen rekening met operationele aspecten en niet met andere aspecten zoals energieverbruik en CO2-uitstoot. Op mensen gebaseerde bedrijfsmodellen kunnen bijzonder doeltreffend zijn als ze gecombineerd worden met de identificatie en benutting van plaatselijke economische en/of technische drijfveren, die versnellers kunnen zijn voor diepgaande, circulaire en kostenefficiënte vernieuwing. Dit zal alleen lukken als de mensen die in gebouwen wonen, de mensen die ze bezitten, de mensen die ze beheren en de financiële instellingen deze principes aannemen en toepassen, als sleutelactoren in het bevorderen van de overgang naar diepgaande en circulaire retrofitting.  

De sleutel tot succes is een duidelijke visie op de hele levenscyclus in relatie tot energie, binnenmilieukwaliteit, gezondheid en welzijn, materiaalstroom, enz. en een degelijke kwaliteitscontrole van het aanpassingsproces. Na het renovatieproces moeten de bewoners van de woningen toegang hebben tot gegevens, op een begrijpelijke manier gepresenteerd, over de werkelijke prestaties van het gebouw, zowel wat betreft energie als binnenmilieukwaliteit, en vooral gezondheid en welzijn in relatie tot de renovatie. Dit alles resulteert uiteindelijk in een circulaire woning.