Materiali:

● Prazne plastične steklenice ali tetrapaki.

Navodila;

Če imate prazno plastično steklenico:

● Izmerite prostor za odlaganje smetnjaka. (Na primer višina kuhinjske omare)

● Izrežite steklenico na primerno velikost.

● Uporabite ta koš za shranjevanje smeti do trenutka, ko jih odvržete v zabojnik zunaj.

● Omenjeno ponovite tolikokrat, kot je potrebno, za: papir, plastiko, steklo, organske odpadke.