VASTUTUS

Drive 0

Drive 0 projekti aitab rahastada Euroopa Komisjon. Autoriõigus ©  2019. Kõik õigused kaitstud.

 

Sisu

Autorid jätavad endale õiguse mitte vastutada esitatud teabe värskuse, õigsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Seetõttu lükatakse tagasi mis tahes esitatud teabe, sealhulgas puuduliku või ebaõige teabe kasutamisega tekitatud kahju hüvitamise nõuded.

 

Autorid võivad lehekülgede osi või täielikku avaldamist eelnevalt ette teatamata laiendada, muuta ning täielikult või osaliselt kustutada. Kui näete sellel veebilehel teavet, mida teie arvates tuleks parandada või uuendada, siis võtke meiega ühendust. Püüame probleemi lahendada.

Sellel veebilehel olev teave ei pruugi tingimata esindada Euroopa Komisjoni (EÜ) arvamust.

 

Viited ja lingid

Autorid ei vastuta veebilehtedel lingitud või viidatud sisu eest, välja arvatud juhul, kui nad olid ebaseaduslikust sisust täiesti teadlikud ja oleks võinud takistada külastajatel selliseid lehti avada/vaadata.

 

Kui seal esitatud teabe kasutamisega tekib kahju, võivad olla vastutavad ainult vastavate lehekülgede autorid, mitte need, kes on neid veebilehti linkinud. Lisaks ei vastuta autorid nende veebilehel olevates arutelufoorumites, külalisteraamatutes või meililistides kasutajate avaldatud kirjutiste või sõnumite eest.

 

Autoriõigus

Autorid püüdsid välja andmisel mitte kasutada autoriõiguse kaitstud materjali ning juhul, kui see ei olnud võimalik, märkisid vastava objekti autoriõigust.

Autorite loodud materjalide autoriõigus on reserveeritud. Selliste objektide nagu diagrammide, helide või tekstide dubleerimine või kasutamine muudes elektroonilistes või trükitud väljaannetes ei ole autori nõusolekuta lubatud.

 

Privaatsuspoliitika

Kui on võimalus sisestada isikuandmeid või äriandmeid (e-posti aadressid, nimi, postiaadressid), toimub nende andmete sisestamine vabatahtlikkuse alusel. Palun lugege meie privaatsuspoliitika täielikku aruannet.

 

Selle aruande õiguslik kehtivus

Seda aruannet tuleks käsitleda osana Interneti-väljaandest, kust see teile saadeti. Kui käesoleva aruande jaotised või üksikud tingimused ei ole seadusega kooskõlas või õiged, ei mõjuta see asjaolu kolmandate osade sisu ega kehtivust.