Ringmajandusest

Kuidas saab Drive 0 projekt teid aidata?

Inimesed kasutavad energiat

Drive 0 projekti põhieesmärk on mõista, et inimesed on need, kes kasutavad energiat (teatud mugavuse tagamiseks) tehnoloogia näol, mille abil on ehitusmaterjalid valmistatud.

 

Seetõttu peavad nii tehnilised lahendused kui ka neid toetavad ärimudelid keskenduma inimestele, võttes arvesse nende ootusi, igapäevaseid harjumusi ja kultuuritavasid.  Eesmärgiks on vähendada erineva taustaga energiakasutust ja suurendada teadlikkust üleüldiselt. Teadlikkust ringmajandusest kasulikkusest saavad toetada inimestepõhised ärimudelid. Seda saavad toetadaIKT ja enCOMPASS, MOBISTYLE ja TripleA-reno projektide lahendused. Selle tagajärlel on saavutatud jätkusuutlikum kodu ja on kasutatud ringmajanduse põhimõtteid.

Ringmajandus kodude renoveerimisel. Mida me Drive 0 projektis teeme?

Drive 0 projekt algas 2019. aasta oktoobris ja peaks lõppema 2023. aasta septembris. Enne kui räägime sellest, mida me Drive 0-s teeme, selgitame ringmajanduse järgmist renoveerimisel:  “See on  ringmajandusel põhinev uuendus, mis aitab luua jätkusuutlikumat keskkonda ja see põhineb 100% taastuvenergia kasutamisel kogu selle eluea jooksul ning kõik süsteemis kasutatavad materjalid on osa lõpmatutest tehnilistest ja bioloogilistest tsüklitest minimaalse kvaliteedikaotusega”.

Üleminek ringmajanduslele majades

Põhjaliku ringmajanduse saavutamiseks tuleb muuta hoonete renoveerimise põhimõtteid. Seda on võimalik saavutada tehniliste lahenduste ja uuenduslike ehitusprotsesside abil, kombineerides optimeerimis- ja digialiseerimisprotsesse (kasutades peamiselt BIM-i, ehitusinfo modelleerimist) ning uuenduslikke ärimudeleid.

Mida oleme juba teada saadud

Üks olulisemaid saavutusi, mida H2020 esimese põlvkonna (Horizon 2020) raames põhjalike renoveerimisprojektide kohta oleme õppinud, on inimestele keskenduv ümberkujundamine.

Lisaks käsitletakse praegustes terviklikes renoveerimise lahendustes ainult tegevusaspekte jättes kõrvale kasutatud energia ja CO2-heitmed. Inimestekesksed ärimudelid on eriti tõhusad, kui seda kombineeritakse kohaliku tootmisega, mis soodustab kulutõhusat renoveerimist. See on edukas ainult siis, kui hoonetes elavad inimesed, nende omanikud, neid haldavad isikud ja finantsasutused rakendavaid neid põhimõtteid.

Edu võtmeks on selge ülevaade kogu elutsüklist hõlmates energiat, siseruumide kvaliteeti, tervist ja heaolu, materjalide kasutamist jne lisaks renoveerimisprotsessi kvaliteedi kindlale juhtimisele. Pärast renoveerimisprotsessi peab majades elavatel inimestel olema juurdepääs teabele hoone tegeliku toimimise kohta, energia kui ka sisekeskkonna kvaliteedi ning eelkõige renoveerimisega seotud tervit ja heaolu puudutavate andmetega. Kõik see aitab saavutada ringmajanduse sõbralikku kodu.