Ringmajandusest

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on uus majandusmudel, mis on pühendunud keskkonna kaitsmisele ja teadlikkusele planeedi ressurside piiratusest:

  • Esitatab küsimusi ja hindab ümber inimeste vajadusi
  • Kasutab minimaalselt loodusvarasid inimeste vajaduste rahuldamiseks
  • Valib ressursse arukalt ja vastutustundlikult. Minimeerides selliste materjalide kasutamise, mida ei saa taaskasutada ning soodustades ringlussevõetud materjalide või biomaterjalide kasutamist
  • Haldab tõhusalt kasutatavaid ressursse, säilitades ja suunates need süsteemi nii mitu korda kui võimalik, vähendades nii jäätmete tootmist. Ideaalis võiks materjale taaskasutada lõpmatuid kordi
  • Minimeerib keskkonnamõju ja toetab looduse taastumist
  • Eesmärk on parandada inimeste tervist ja heaolu seejuures arvestades teiste elusolenditega

Me elame “saarel”, planeet Maa hõljub kosmoses ja sellel on piiratud ressursid, mis tänapäeva inimeste elustiili tõttu vähenvad kiiresti. Ainus energiaallikas, mis tuleb väljastpoolt planeeti Maa, on päikeseenergia. See võimaldab taimede kasvu ja on seetõttu oluline element toidu ja muude biomaterjalide, näiteks puidu või kanepi kasvuks. Teised maavarapõhised ressursid meie planeedil ei ole taastuvad. Planeedi Maa jätkusuutlikuse tagamiseks on vaja koheselt alustada asjakohaste meetmetega – ringmajanduse kasutuselevõtt kõigis igapäevaelu valdkondades. Seejuures saavutades jätkusuutlikumad kodud.

Mis on lineaarne majandus?

Me elame ja täidame oma igapäevaseid vajadusi lineaarse majandusmudeli järgi. Materjalid ja fossiilkütused, mida me loodusest ammutame ja kasutatme, visatakse ära kui need on oma algse eesmärgi täitnud. Tihtipeale arvatakse need materjalid liiga vara jäätmete hulka ning nende väärtust ei hinnata väljaspool nende algset kasutust. Kõik seadmed, mida kasutame (sealhulgas näiteks hooned või tehnoloogia), on valmistatud mitmetest taastumatutest elementidest.

Milliseid probleeme toob lineaarne majandus endaga kaasa?

Materjalide elutsüklist tulenevad mõjud – kaevandamisest, tootmisahelast, nende kasutamisest ja jäätmetekkest – on sageli ohtlikud ja kujutavad endast ohtu keskkonnale. Elu planeedil muutub üha raskemaks paljudele liikidele, sealhulgas inimestele. Maavarade intensiivne kaevandamine ja taastumatute ressursside üha suurem kasutamine ei ole enam võimalik ning see tekitab mitmesuguseid probleeme, sealhulgas kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi. Varsti saab alguse fosfori nappus, mis on väetiste ja toiduainete tootmise põhielement.

Mis on ringmajandus ja kuidas on see lahendus keskkonnaprobleemidele?

Ringmajanduse eesmärk on taaskasutada materjale võimalikult palju kordi. See tähendab, et minimeeritakse jäätmeteks peetavate materjalide hulka neid taaskusutades, näiteks vanapaberi kasutamine hoone soojustamiseks.

Kasutades sellised võtteid on meil võimalus vähendada mittetaastuvaid maavaraseid ning seeläbi vähendada ökoloogilist jalajälge.

Miks me keskendume majapidamistele ja ehitussektorile?

Ehitistel on suur mõju keskkonnale, moodustades ligikaudu poole meie toodetud CO2 heitkogustest. Samal ajal on hooned meie elu oluline osa, näiteks katused pakuvad meile kaitset külma ja kuuma eest, tagavad ohutuse, võimaldavad meil arendada vaba aja veetmise võimalusi ja loovad meeldiva töökeskkonna. Hoonetel ja siseruumidel on suur mõju meie tervisele ja heaolule. Kõikide eeltoodud põhjuste tõttu on oluline rakendada ringmajanduse põhimõtteid ehitussektoris.

Tegevussuunad

Tootmine, tarbimine, jäätmekäitlus, teisesed toorained ja vee taaskasutamine

Tarbimine ja tootmine on omavahel seotud; kui tarbime vastutustundlikult (vähendame tarbimist), peame ka vähem tootma. Me ei ole  teadlikud  oma tegelikest ja kunstlikest vajadustest. Tegelikud vajadused on need, mida me vajame ellujäämikseks ning kunstlikud on need, mida loob ühiskond meie ümber.

Näiteks on hakatud  kahtlema puidust toodetud esemete väärtus (nagu kapid, toolid või söögilauad) ja hakatud neid liiga tihti välja vahetama. See on üks aspekt, mille peale mõelda, kui soovida jätkusuutlikumat ressurside kasutamist. Oluline on olla teadlik, mida teha oma kasutustea minetanud esemete ja materjalidega.  Need elemendid ja materjalid, mida kasutatakse Suur osa kasutatavatest materjalidest meie majapidamistes ja ehitistes võiksid olla palju pikema elueaga, kui  neid võtta ringusesse ja leida neile uued eesmärgid.

Paljud inimesed ei pruugi olla teadlikud, kui palju energiat kulub vee puhastamisele. Vee kokkuhoid tähendab ka energiakokkuhoidu ning ühtasi vähendab negatiivset keskkonnamõju.

Ringmajanduse etapid majapidamises

Oma kodudes, töökohtades jne, saame ringmajandust juurutada, rakendaes väga lihtsaid võtteid, mis aitavad pikendada materjalide eluiga. Me võime alustada erinevate ehitusmaterjalide taaskasutamisega või mööbli eluea pikendamisega, näiteks toolide ja köögimööbliga, otsustades pigem renoveerimise kasuks kui uue ostmiseks.

Kui hoone vajab renoveerimist, on võimalik ka seal  samamoodi ringmajandust rakendada. Mõnede elementide, näiteks akende puhul, on võimalik tootjatelt paluda taaskasutatud materjalide või biomaterjalide kasutamist. Renoveerimist ja ümberehitamist tuleks põhjalikult palju planeerida, et võitta kasutusele võimalikult palju olemasolevaid elemente.