Materjalid:

● Tühjad plastpudelid.

Juhised;

Kui teil on olemas tühjad plastpudelid, siis on vaja:

● Mõõta prügikasti jaoks vajamiev ruum. (Näiteks köögikapi kõrgus)

● Lõigata pudel õigesse mõõtu.

● Kasutage seda kasti prügi hoidmiseks seni, kuni on aeg see välimisse konteinerisse viia.

● Korrake eelnimetatut nii mitu korda kui vaja paberi, plasti, klaasi ja orgaaniliste jäätmete jaoks.